2014

GRUPPE 14 - NBF

Sesongen 2014

Et spennende år med stor optimisme i gruppen!

 

I motsetning til de fleste grupper er det bra vekst i vår gruppe med flere slag som gjør comeback. En svært positiv ungduesesong gjør at våre aktive medlemmer har en god del voksne duer på slaget samt at opptaket av unger trolig aldri har vært større.

 

Et flyveprogram som er tilpasset de lokale forholdene er nok årsaken til at det nå råder stor optimisme hos oss. Når vi flyr i sept-okt har vi mulighet til å stenge inne våre unger en 6 ukers periode fra slutten av juni til begynnelsen av august når rovfuglplagen er på det verste rundt slaget. Det har enkelte av våre medlemmer testet ut og de flyr allikevel i toppen med sine ungduer i midten av september. På den måten reduseres tapene rundt slaget betraktelig.

SLIPP PLAN 2014

Høstflyvninger - forberedelse av duer

Høstflyvninger krever spesielle forberedelse av duer for å gjøre dem i stand

 

Utfordringen med høstflyvninger er deres fjærdrakt og ditto generelle tilstand. Duene bør ikke ha kommet for langt i slagfjærfellingen og må for all del ikke være i full muting av kroppsfjær når konkurransene starter. Samtidig ønsker man at duene skal rekke å felle ferdig i løpet av høsten. Dette er en utfordring og et lite dilemma som vi må ta seriøst.

 

I sær de voksne duene er normalt startet hovedfelling av kroppsfjær samt at de kan være på de ytterste slagfjærene noe som gir utfordringer med tanke på kappflyvninger i september/oktober.

 

Det er vår oppgave som slagpassere å sørge for å kun sende duer til konkurranser som er satt i stand til å fly den aktuelle avstanden. Jo lengre avstand, dess bedre forberedt må duene være.

 

Det finnes metoder å fremskynde eller utsette fjær fellingen på og våre medlemmer ser ut til å ha forskjellig tilnærming til dette og det er bra. Vi skal notere ned hva den enkelte av oss gjør for så å høste erfaring med dette når kappflyvningene er over i slutten av oktober.

 

  • Mørklegging vil fremskynde fellingsprosessen av kroppsfjærene. Minimum 10-12 uker mørkleggingsperiode der duene har 8-9 timers lys i døgnet ellers mørkt, kanskje med ørlite lys så de kan finne vannskålen. Det kan enkelt gjennomføres vha lystette gardiner eller dekke til vinduer med annet som hindrer lys i å slippe inn. Det enkleste er at lyset styres vha tidsur og kunstig lys. Etter endt mørklegging har duene fellt alle kropsfjær. Da slippes lys inn på slaget igjen og duene bør ha ca 17 timer med lys i døgnet. Da starter fellingsprosessen av slagfjær og på denne måten kan man regne seg ut til når en bør starte mørkleggingen. På kontinentet påstås det at 3 uker etter endt mørklegging så får duene en formutløsning og flere benytter også systemet på voksne duer på forsommeren for å spisse formen inn mot de viktigste konkurransene i juni/juli.
  • Utsette parring av flyvere til august. På denne måten vil man utsette fellingsprosessen. Bl.a Sjaak Buwalda informerte oss om at han benytter denne metoden på sine duer som skal fly de siste flyvningene på tidlig høst.
  • Parre duer som normalt på vår/tidlig sommer, men deretter ha de adskilt en lengre periode før de settes sammen igjen tidlig høst.
  • Ekstra lys, min 14,5 time i døgnet skal og være med å fremskynde felleprosessen på ungduer. Så sent som vi skal fly dem nå er det godt mulig at unger født innen en viss dato vil komme seg gjennom komplett felling av både kropps- og slagfjær innen midten av sept.

 

Uansett hva en gjør skal det bli spennende å se resultatene til høsten og ikke minst om vi klarer å se noen tydelige forskjeller på de ulike slag og deres forberedelser.

 

Særlig spennende blir det å se hvorden de voksne duene takler dette. Ungene har vi jo flydd på høsten i flere år med stor suksess så spenningen knytter seg først og fremst til de voksne duene.

 

Resultater

Her vil linker til gruppens resultater bli lagt ut når den tid kommer

 

Høsten blir enda vakrere med duer på slipp og så har me

hele sommeren å

glede oss :-)